HOME

Jsme výhradním dovozcem produktů HUMASTAR a HUMAFIT  do celé Evropské Unie a výrobcem dalších produktů z leonarditu.

Naše produkty obsahují PŘÍRODNÍ HUMINOVÉ LÁTKY NEJVYŠŠÍ SVĚTOVÉ KVALITY tj. pocházejí z Irkutského a Sachalinského Leonarditu.

HUMASTAR splňuje parametry INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN, jejíž dodržování je od 1.1.2014 povinné pro všechny profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin (vyhláška č. 205/2012 Sb.).

HUMAFIT v práškové formě lze na základě doporučení KEZ používat v ekologickém zemědělství.