Humáty
CZ RU EN DE

BIOLOGICKÁ OCHRANA

Tento styl ochrany rostlin se dostává čím dál více do podvědomí zemědělské společnosti a my se snažíme maximálně využít tyto roky, kdy je možné se s novými postupy seznamovat, získávat v nich důvěru, než legislativa zavelí k povinnému užívání a tato doba se nezadržitelně blíží - spekuluje se o roce 2030, kdy bude míra používání biologické ochrany rozhodovat o výši dotací. 

Biologickou ochranou rostlin rozumíme využití živého organismu pro ochranu zdraví rostlin, tj. aplikace přípravků obsahující mikroorganismy na bázi hub či bakterií, které svou přítomností v porostu či půdě zabrání jejich zasažení nežádoucími patogeny. Tento druh ochrany rostlin je stále spojován převážně s ekologickým zemědělstvím, nicméně většina aplikací směřuje do konvenčního hospodaření. Naším cílem je najít symbiózu v pesticidní a biologické ochraně rostlin. Pro tento účel jsme členem SPOLEČNOSTI PRO BIOLOGICKOU OCHRANU ROSTLIN z.s.

BIOLOGICKÁ NEZNAMENÁ JEN A POUZE EKOLOGICKÁ

BIOTECHAGRO - výrobce námi distribuovaných přípravků se vývoji biologických přípravků na ochranu rostlin systematicky věnovuje od 70. let minulého století. Disponuje nejmodernější technologií, vlastními laboratořemi a týmem více než 30 inženýrů, kteří dohlížejí na kultivaci kolonií hub a bakterií. BIOTECHAGRO má k dispozici kmeny všech bakterií a hub, které lze v přírodě najít, čímž dokážeme reagovat na individuální požadavky našich zákazníků. Více informací Vám rádi poskyteneme prostřednictvím našich poradců. 

Naše přípravky
GEOSTIM , BSKA 3 , BFTIM - suplement přípravku SERENADE

Informace o jednotlivých přípravcích se dozvíte v sekci PRODUKTY.