Humáty
CZ RU EN DE

O HUMÁTECH

O NAŠEM HUMÁTU

Naše humáty si od roku 2012 získávají čím dál větší oblibu. Držíme kvalitu našich produktů, což zákazníci odměňují jejich rostoucí spotřebou.

Tímto všem našim zákazníkům děkujeme za důvěru a dosavadní spolupráci.

Je důležité zmínit, že není humát jako humát a nelze tak dávat všechny dodavatele do jedné škatulky.

Vzhledem k exkluzivitě na výchozí surovinu si můžeme dovolit tvrdit, že nelze pořídit stejný humát jako je ten náš a žádný jiný humát nemůže mít stejné vlastnosti. Proto níže uvedené využití humátů neplatí automaticky pro všechny huminové přípravky.

Princip fungování našeho humátu z IRKUTSKÉHO LEONARDITU:

Každá buňka potřebuje k tvorbě vlastních cukrů kyslík a uhlík – zde je podstata vlivu Humastaru na rostliny. Po dodání uhlíku začne rostlina přirozenými fyziologickými procesy tvořit cukry > má zvýšený zdroj energie a může tak intenzivněji vegetovat = přirozená stimulace růstu. Po prokázání výše uvedeného nyní klademe důraz na aplikace Humastaru s cílem neustálého přísunu uhlíku, aby rostlina mohla udržovat v chodu výměnné obchody s půdními mikroorganismy tj. cukr za živiny. Zde se dostáváme k vlivu HUMASTARU na strukturu půdy >> pouze činností půdních mikroorganismů dochází k postupnému utváření velkých půdních agregátů = struktura půdy – proto je důležité dodávat uhlík průběžně, aby činnost oněch mikroorganismů neustávala. Další velmi důležitý důvod pravidelné aplikace uhlíku je optimalizace poměru N : C (1:10).

Obecná pravidla pro aplikaci HUMASTARU:

  • Moření osiva všech plodin bez omezení kombinace s běžnými mořidly.
  • Čím větší listová plocha, efektivnější účinek = aplikace od 3. listu.
  • Plnohodnotná náhrada smáčedla.
  • Mísitelnost se všemi běžnými hnojivy i pesticidy > zvýšení jejich využitelnosti.
  • Doporučujeme přidávat do DAMu.
  • Aplikace v jakékoliv vývojové fázi.
  • Doporučujeme přidávat k herbicidu.
  • Při projevu fytotoxicity aplikace v dávce 1 l/ha + voda.